Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε προσαρμοσμένες λύσεις ψύξης, επεξεργασίας και αποθήκευσης προϊόντων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ

Αναλαμβάνουμε την μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή βιομηχανικών χώρων ψύξης-κατάψυξης και ταχείας ψύξης.

 • Μηχανολογική/ψυκτική μελέτη & διαμόρφωση χώρων
 • Προμήθεια & εφαρμογή μηχανολογικού/ψυκτικού εξοπλισμού, δικτύων σωληνώσεων, ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων
 • Προμήθεια & εφαρμογή πετασμάτων (πάνελ), μονώσεων, δαπέδων
 • Προμήθεια & εγκατάσταση ψυκτικών θυρών, βιομηχανικών ραμπών φορτωεκφόρτωσης, βιομηχανικών πολύσπαστων θυρών και πτυσσόμενων υπόστεγων φόρτωσης (φυσούνες - dock shelter)
 • Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού διακίνησης και αποθήκευσης προϊόντων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ

Αναλαμβάνουμε την μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή επαγγελματικών χώρων ψύξης-κατάψυξης.

 • Μηχανολογική/ψυκτική μελέτη & διαμόρφωση χώρων καταστήματος
 • Προμήθεια & εφαρμογή μηχανολογικού/ψυκτικού εξοπλισμού, δικτύων σωληνώσεων, ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων
 • Μελέτη και κατασκευή βοηθητικών χώρων (θαλάμων) ψύξης/κατάψυξης
 • Προμήθεια & εγκατάσταση επαγγελματικών ψυγείων (βιτρίνες προβολής προϊόντων)
 • Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού αποθήκευσης προϊόντων

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αναλαμβάνουμε την μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή χώρων αποθήκευσης & επεξεργασίας τροφίμων.

 • Μηχανολογική/ψυκτική μελέτη & διαμόρφωση χώρων
 • Προμήθεια & εφαρμογή μηχανολογικού/ψυκτικού εξοπλισμού, δικτύων σωληνώσεων, ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων
 • Μελέτη και κατασκευή βοηθητικών χώρων (θαλάμων) ψύξης/κατάψυξης
 • Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού επεξεργασίας και αποθήκευσης τροφίμων

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αναλαμβάνουμε την ανακαίνιση/ανακατασκευή επαγγελματικών και βιομηχανικών χώρων ψύξης, κατάψυξης, αποθήκευσης & επεξεργασίας τροφίμων.

 • Ανακαίνιση/επισκευή ψυκτικών θαλάμων & χώρων αποθήκευσης και επεξεργασίας τροφίμων (Επιδιόρθωση πετασμάτων [πάνελ], δαπέδων, μονώσεων, ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών εγαταστάσεων)
 • Επισκευή ψυκτικών θυρών, ραμπών φορτωεκφόρτωσης
 • Επισκευή εξοπλισμού διακίνησης & αποθήκευσης προϊόντων
 • Επιθεώρηση & επισκευή δικτύων ψύξης
 • Επιθεώρηση & επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού ψύξης

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Αναλαμβάνουμε την συντήρηση επαγγελματικών και βιομηχανικών χώρων ψύξης/κατάψυξης & δικτύων ψύξης

 • Συντήρηση δικτύων ψύξης/κατάψυξης
 • Συντήρηση χώρων ψύξης/κατάψυξης, αποθήκευσης και επεξεργασίας τροφίμων
 • Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού ψύξης

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Όνομα (υποχρεωτικό)

  Email (υποχρεωτικό)

  Μήνυμα